Χαρά ΚΑΝΗ

Χαρά ΚΑΝΗ

Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων στη Διεύθυνση Φαρμάκου, Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

H κα Κανή Χαρά, είναι Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων στη Διεύθυνση Φαρμάκου, Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επίσης συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΕΟΠΥΥ στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας.

Είναι απόφοιτος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κλινική Φαρμακευτική.

Συμμετέχει επίσης ως εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων καθώς και σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ για τα φάρμακα.