Παναγιώτα ΜΗΤΡΟΥ, MD, PhD

Παναγιώτα ΜΗΤΡΟΥ, MD, PhD

Ειδικός Παθολόγος –Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, Υπουργείο Υγείας

H Δρ Μήτρου, είναι Ειδικός Παθολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών και Συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας.  Αποτελεί μέλος της «Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας Μητρώων Ασθενών», μέλος της «Επιτροπής  για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών» και μέλος της  «Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την επικαιροποίηση διαγνωστικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης».

Οι ερευνητικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την Εσωτερική Παθολογία, τον Μεταβολισμό, τον Σακχαρώδη Διαβήτη, και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων (big data) πραγματικού κόσμου. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη δράση της ινσουλίνης σε καταστάσεις αντίστασης στην ινσουλίνη, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία και οι διαταραχές της θυρεοειδικής λειτουργίας, η διατροφή καθώς και η ανάλυση δεδομένων πραγματικού κόσμου (real-word data) σχετικά με τη νοσηρότητα και τη θνητότητα οξέων και χρόνιων νοσημάτων.

Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και είναι διδάσκουσα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ, του Χαροκόπειου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε πολυάριθμες επιστημονικές συναντήσεις και έχει δημοσιευτεί  σε επιστημονικά περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης και πολλαπλές αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής συνεδρίων, ομιλήτρια ή/και πρόεδρος σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις, κριτής για την παρουσίαση επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια, κριτής για τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, υπεύθυνη έκδοσης (Section Editor–in-Chief), μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board) και μέλος της συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής επιστημονικής εμβέλειας.