Κατερίνα ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Κατερίνα ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ

Α' Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Η Κατερίνα Κουτσογιάννη γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου και διαμένει μέχρι σήμερα. Το 2ΟΟ3 έχοντας αρκετή εμπειρία από τα προβλήματα που αντιμετώπισε ως ασθενής με ρευματοειδή αρθρίτιδα από πολύ νεαρή ηλικία σε συνεργασία με άλλους ασθενείς με ρευματικά νοσήματα ιδρύσαν τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Κρήτης όπου διετέλεσε Πρόεδρος μέχρι το 2019 .

Συμμετέχει ενεργά στο χώρο των οργανώσεων ασθενών με ρευματικά νοσήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό εμπλουτίζοντας την εμπειρία της με συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια.

Το 2016 με στόχο την ενιαία έκφραση των ρευματοπαθών στην Ελλάδα ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Συλλόγων Ασθενών Γονέων Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών με ρευματικά Νοσήματα «ΡευΜΑζην» όπου εκλέχτηκε Πρόεδρος.

Από το 2018 είναι Eupati fellow έχοντας ολοκληρώσει την 14μηνη εκπαίδευση στην European Patients Academy. Η οκταετής προσπάθεια για την ίδρυση μιας ενιαίας φωνής όλων των χρονίως πασχόντων είχε σαν αποτέλεσμα την ίδρυση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος στην οποία συμμετέχουν 70 οργανώσεις απ’ όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες τον Νοέμβριο του 2019 εξελέγη ως Πρόεδρος.