Ευαγγελία ΚΟΡΑΚΗ

Ευαγγελία ΚΟΡΑΚΗ

Πρόεδρος Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας - HACRO

Η κα Κοράκη είναι ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της CORONIS Research SA από το 2003.

Έχει σπουδάσει Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει περισσότερα από 20 χρόνια τεχνογνωσίας και εμπειρίας διαχείρισης στην παγκόσμια φαρμακευτική βιομηχανία στον τομέα των Ιατρικών & Κανονιστικών Υποθέσεων -με εταιρείες όπως η Roche, η Warner Lambert, η Pfizer και η Actelion Pharmaceuticals- συμπεριλαμβανομένων 15 ετών υψηλού επιπέδου ευθύνης στην κλινική έρευνα.

Έχει συμβάλει στην παγκόσμια ανάπτυξη πολλών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ορφανών φαρμάκων, και έχει βαθιά γνώση των διαδικασιών κανονιστικών υποθέσεων που αφορούν σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς κυβερνητικές πολιτικές. Έχει εκτενή εμπειρία στις εταιρικές σχέσεις με όλους τους δημόσιους φορείς (Υγειονομικές Αρχές, Εκπρόσωποι Υπουργείων, Εμπορικοί Σύλλογοι, Ασφαλιστικοί Φορείς) και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομάδες εργασίας με στόχο την προώθηση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα και την εναρμόνισή της με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο κυριότερος στόχος επιχειρησιακής διαχείρισης της κας Κοράκη είναι να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια ηθική και προσανατολισμένη στην αξία εταιρική κουλτούρα μέσα από τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, μια φιλοσοφία προσανατολισμένη στον πελάτη και τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης.

Είναι συν ιδρύτρια του Ελληνικού Συλλόγου των CROs, HACRO, που δημιουργήθηκε το 2012. Διετέλεσε Γραμματέας του μέχρι το τέλος του 2017 και από τότε έχει εκλεχθεί δύο φορές ως πρόεδρος.