Ελευθέριος ΘΗΡΑΙΟΣ

Ελευθέριος ΘΗΡΑΙΟΣ

Γενικός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ - Κέντρο Υγείας Βάρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας - Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ - Κέντρο Υγείας Βάρης. Μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Παν/μιο Αθηνών/King’s College/ETHICS). Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βελτίωσης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας, Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ΠΦΥ.

Μέλος της “Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών” και Μέλος Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας για την ανάπτυξη Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης και Εθνικών Μητρώων του Υπουργείου Υγείας.

Εξωτερικός Αξιολογητής της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης. Εμπειρογνώμονας Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ. Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Συμμετοχή ως εισηγητής σε ΠΜΣ στα αντικείμενα της ΠΦΥ και της Δημόσιας Υγείας, της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και της κλινικής διακυβέρνησης, των κλινικών μελετών, των eHealth εφαρμογών και της ανάλυσης big data (real world evidence).

Γενικός Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής της Περιφέρειας Αττικής. Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και Συντονιστής της Ακαδημίας Κλινικών Μελετών. Μέλος Δ.Ε. HL7 Hellas και Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Μέλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εταιρειών & Δικτύων.

Με δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή βιοϊατρικά περιοδικά, συμμετοχές σε πολυκεντρικά ερευνητικά προγράμματα, καθώς και στη συγγραφή βιβλίων και εκπαιδευτικών εγχειριδίων.