Δημήτριος ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Δημήτριος ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ

Πρόεδρος Εταιρείας Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Ο Δημήτριος Καρανάσιος είναι Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός και υπηρετεί με το βαθμό του Διευθυντή ΕΣΥ, στο ΚΥ Νέας Μαδύτου Θεσσαλονίκης (στο οποίο διορίστηκε ως Επιμελητής Β’ το 2004) και είναι σήμερα ο Συντονιστής Διευθυντής και Υπεύθυνος της Επιστημονικής του λειτουργίας.

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δασκάλων Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (EURACT) από το 2004 έως σήμερα, διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας σε αυτήν κατά την περίοδο 2012-2022 και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου από το 2012 έως το 2022. Διετέλεσε και διατελεί εκπαιδευτής σε όλες τις βαθμίδες των Ευρωπαικών Leonardo EURACT Teaching the Teachers Course (Level 1,2,3). 

Υπήρξε επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Vasco Da Gamma Movement (European Young General Practitioners Organization) το 2004 και εκπρόσωπος της Ελλάδας στο κίνημα αυτό από το 2004 έως το 2007. 

Διετέλεσε Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευόμενων Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ το διάστημα 2004-2009, στο ΠΓΝΘ Ιπποκράτειο και στο ΓΝΘ Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης το διάστημα 2009-2015, και ξανά στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ από το 2016 έως και σήμερα. Επιπλέον, αποτελεί μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βόρειας Ελλάδας για την Ειδικότητα της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής από το 2020 έως και σήμερα.

Είναι Πρόεδρος του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (2021-2024) και μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της. Είναι Εκπαιδευτής στο Σχολείο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Level 1 και 2. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ‘Ιατρική Ερευνητική Τεχνολογία’ του Εργαστηρίου Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ (1999-2000) και μετεκπαίδευση στην Αρτηριακή Υπέρταση στο Κέντρο Αριστείας του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (2019-2021).