Αλέξανδρος ΜΠΕΡΛΕΡ

Αλέξανδρος ΜΠΕΡΛΕΡ

Αντιπρόεδρος HL7 Hellas

Ο κ. Αλέξανδρος Μπέρλερ γεννήθηκε στη Λοζάνη της Ελβετίας το 1969. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995), με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΔΠΜΣΒΙΤ) των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π., Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1997).

Είναι Διδάκτορας στη Βιοϊατρική Τεχνολογία στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (ΔΠΜΣΒΙΤ) των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π., Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π., και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (2009). Ο κος Μπέρλερ συνεργάζεται με στη ΓΝΩΜΩΝ από το καλοκαίρι του 2006 σε θέματα IT Consulting.

Μέχρι πρόσφατα, και για περίπου μια πενταετία εργάστηκε  ως Στέλεχος του Τομέα Έργων στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., και ειδικότερα ως Project Director της Ομάδας Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπεύθυνος για 20 έργα του τομέα.

Παράλληλα συνεργάζεται με το IHE International ως ΙΗΕ Catalyst Strategic Business Development Director από το 2015 συνεισφέροντας στη ανάπτυξη των προτύπων διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων στην Ευρώπη. Είναι μέλος διαφόρων επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων ενώ συμμετέχει και στη Διοικούσα Επιτροπή του HL7 Hellas ως Αντιπρόεδρος.